Jak często badać wzrok?

Oko to bardzo wrażliwy oraz delikatny narząd, który jest bardzo podatny na liczne bodźce zewnętrzne. W związku z tym każdy z nas powinien zadbać o bieżącą kontrolę stanu wzroku. Dzięki temu można bowiem w pełni zapobiec lub spowolnić rozwój wielu poważnych chorób oczu, wśród których można wymienić zaćmę oraz jaskrę. Zatem jak czesto robić badania wzroku?

Badanie wzroku u małych dzieci

Powszechnie specjaliści z dziedziny okulistyki zalecają, aby u dziecka po raz pierwszy zbadać wzrok w wieku trzech lat. W tym okresie można bowiem dokładnie określić czy oczy rozwijają się prawidłowo oraz czy nie występują u dziecka jakieś niepokojące objawy świadczące o poważnej chorobie oczu.

W kolejnych latach wzrok należy monitorować u okulisty raz w roku, gdyż na tym etapie życia zmiany w oczach zachodzą bardzo szybkim tempie, Według przeprowadzonych badań ponad połowa studentów uważa, że ich gorsze wyniki w nauczaniu są spowodowane problemem ze złym widzeniem, który to nie został zdiagnozowany w odpowiednim czasie.

W jaki sposób okulista bada wzrok?

Podczas rutynowych badań wzroku lekarz okulista za każdym razem sprawdza czy widzenie z bliska oraz z daleka jest odpowiednie oraz czy we właściwy sposób jest rozwinięte widzenie obuoczne. Ponadto okulista sprawdza u każdego pacjenta czy występuje prawidłowa akomodacja oraz prawidłowa koordynacja oko – ręka.

Podczas badania wzroku każdy pacjent odgaduje z odpowiedniej odległości poszczególne znaki, litery i symbole wskazywane przez lekarza – okulistę. W przypadku występowania jakichkolwiek wątpliwości wykonywane są bardziej szczegółowe badania, które to diagnozują ewentualne występowanie poszczególnych chorób oczu.

Badanie wzroku u osób dorosłych oraz u młodzieży

Zaleca się aby osoby dorosłe badały swój wzrok przynajmniej raz na trzy lata. Osoby, które to używają soczewki kontaktowe oraz szkła korekcyjne powinni badać swój wzrok znacznie częściej. Natomiast w przypadku występowania jaskry wizyty u okulisty powinny powtarzać się regularnie co trzy miesiące.

Osoby, które to ukończyły czterdzieści lat, są wraz z upływem kolejnych lat narażone na stopione pogorszenie się wzroku, zatem nie powinny one zaniedbywać wizyt u okulisty. Jeśli odczuwają one dolegliwości związane ze słabym widzeniem, to wówczas czym prędzej powinny udać się na wizytę kontrolną do okulisty.

Kontrolę wzroku mają znacznie bardziej ułatwioną dzieci w wieku szkolnym oraz ucząca się młodzież, gdyż dziś we wszystkich szkołach organizowane są wizyty okulistów, którzy to sprawdzają wzrok.

Redakcja chronswojwzrok.pl